எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் பாடடும் இந்தப் பாடல் டி.ராஜேந்தருக்கு ஒரு நட்சத்திரப் பாடல்.

இன்று வரை இந்தப் பாடலுக்கு நிகர் எதுவும் இல்லை.

பாடல் ஒன்றுக்கு சம்பந்தப்பட்ட சொற்கள் தான் தலைப்பில் இருக்கும்.
பாடலோடு வருக.
போட்டி முடிவு

பாடல் : மூங்கிலிலே பாட்டிசைத்து

பாடியவர் : எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம்

படம் : ராகம் தேடும் பல்லவி

 http://www.youtube.com/watch?v=BMsokMo8zw4&sns=tw 

Advertisements