TFMquiz 67 குழந்தை கீதம்

இசையமைப்பாளர் கங்கை அமரன் சுற்றில் நிறைவாக ஒலிக்கும் பாட்டு இது.

படத் தலைப்பிலேயே குழந்தை சம்பந்தப்பட்டிருக்கும், பாடலும் அப்படியே.

எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம், சித்ரா குழுவினரோடு பாடும் பாட்டு.

பாடலோடு வருக.

போட்டி முடிவு : மழலையின் மொழியினில் அழகிய தமிழ் படித்தேன்

படம் : பிள்ளைக்காக 

பாடியவர்கள் : எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம், சித்ரா, குழு 

Advertisements

19 thoughts on “TFMquiz 67 குழந்தை கீதம்

  1. மழலையின் மொழியினில் அழகிய தமிழ் படித்தேன்..
    எஸ்.பி. பாலசுப்ர்மணியம் & கே. எஸ். சித்ரா
    பிள்ளைக்காக

  2. பிள்ளைக்காக படத்திலிருந்து மழலையின் மொழியினில் பாடல்.

  3. மழலையின் மொழியினில் அழகிய தமிழ் படித்தேன் நான் குழலிசை யாழிசை இணைந்தொரு இசை படித்தேன் – பிள்ளைக்காக

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s