யூன் மாதம் ஆகி விட்டது இதற்கு முன்பொரு மாதத்தைத் தன் தலைப்பாகக் கொண்ட படப் பாடல் இன்று.

ஹரிஷ் ராகவேந்திரா, சாதனா சர்க்கம் பாடுகிறார்கள்.

பாடலோடு வருக

பாடல் : ஏ நெஞ்சே

படம் : ஏப்ரல் மாதத்தில்

Advertisements