இன்று வரும் பாடல் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இசைக்க வைரமுத்து வரிகளுக்கு ஹரிஹரன் பாடியது.

ஒரு நாட்டில் போர் வீரனை இப்படி அழைப்பர். அதுதான் தலைப்பு

பாடலோடு வருக

பாடல் : மூங்கில் காடுகளே

படம் : சாமுராய்

Advertisements