#RajaIsaiQuiz 30 பாடகர் கமல்ஹாசன் 5

பாடகர் கமல்ஹாசன் சுற்றில் இன்று வருவது அவர் இன்னொரு நடிகருக்காகப் பாடிய பாட்டு.

படத்தின் தலைப்பு பிரபு, அம்பிகா நடித்த ஒரு பாடலின் முதலடி.

பாடலோடு வருக.

படம் : ஓ மானே மானே

பாடல் : பொன்மானைத் தேடுதே

https://www.youtube.com/shared?ci=ohZMgHRarU4

Advertisements

21 thoughts on “#RajaIsaiQuiz 30 பாடகர் கமல்ஹாசன் 5

  1. பாடல் : பொன்மானைத் தேடுதே என் வீணை பாடுதே
    படம் : ஓ மானே மானே

  2. ஓ மானே மானே படத்திலிருந்து பொன்மானை தேடுதே பாடல்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s