இன்று வரும் பாடல் ஷ்ரேயா கொசல், குழுவினரோடு பாடுவது.

இந்தப் படத்தின் தலைப்புக்கும் ராமாயணத்தை அளித்தவருக்கும் தொடர்புண்டு. 

பாடலோடு வருக.

படம் : வால்மீகி

பாடல் : தென்றலும் மாறுது

Advertisements