இன்று வரும் பாடல் இன்னொரு கவியை அழைத்துப் பாடுமாற் போல.

சித்ராவோடு கூட்டணி கட்டிய இன்னொரு பாட்டு.

பாடலோடு வருக.

பாடல் : சங்கத் தமிழ்க் கவியே சந்தங்கள்

படம் : மனதில் உறுதி வேண்டும்

https://www.youtube.com/shared?ci=5nS4v8qAdiY

Advertisements