மலேசியா வாசுதேவன் ,  எஸ்.ஜானகி பாடிய அட்டகாஷ் பாடல் இன்று.

இந்தப் பாட்டு இதயத்தில் ஒரு இடம் பிடித்தது போல படம் பிடிக்கவில்லை.

பாடலோடு வருக

படம் : இதயத்தில் ஒரு இடம்

பாடல் : காலங்கள் மழைக்காலங்கள்

https://www.youtube.com/shared?ci=pfaI0jK9fHw

Advertisements