இன்றைய பாடல் பாரதிராஜாவின் கைவண்ணத்தில் புதுமுகங்களைக் களமிறக்கிய படம். 

நாயகி பின்னாளில் பெரும் நடிகை.
பாடலோடு வருக

பாடல்: ஆனந்தத் தேன் சிந்தும்

படம்: மண் வாசனை

Advertisements