#RajaMusicQuiz 19 வானம் வசப்படும்

இன்றைய போட்டி

ர்க்கம் பாடிய அழகானதொரு பாட்டு. இந்தப் பாட்டை இதே படத்தில் ஹரிஹரனும் பாடியிருக்கிறார்.

புரட்சிக்கலைஞருக்கு அதிரி புதிரி வெற்றிப் படமிது.

பாடலோடு வருக

பாடல் :வானவில்லேவானவில்லே

படம் : ரமணா

Advertisements

33 thoughts on “#RajaMusicQuiz 19 வானம் வசப்படும்

  1. ரமணா படத்திலிருந்து வானவில்லே வானவில்லே பாடல்.

  2. ரமணா – வானவில்லே..வானவில்லே ( இளையராஜாவும் பாடியிருக்காராக்கூம்)

  3. பாடல்: வானவில்லே வானவில்லே
    படம்: ரமணா

  4. படம் : ரமணா பாடல் : வானவில்லே வானவில்லே வந்ததென்ன இப்போது

  5. வானவில்லே வானவில்லே வந்ததென்ன இப்போது- ரமணா

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s