#RajaMusicQuiz 50 நிறைவான போட்டி

இன்றுடன் ராஜா திரைப்புதிர் தற்காலிக நிறைவை நாடுகிறது.

இன்று இடம்பெறும் பாடல் எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் & P.சுசீலா பாடியது.

இந்தப் படத்தின் பெயரில் பிரபல பாடல் பத்ரகாளி படத்தில் உள்ளது.

பாடலோடு வருக.

Advertisements

15 thoughts on “#RajaMusicQuiz 50 நிறைவான போட்டி

  1. கண்ணன் ஒரு கைக்குழந்தை படத்திலிருந்து மேகமே தூதாக வா பாடல்.

  2. பாடல்: மேகமே தூதாக வா
    படம் : கண்ணன் ஒரு கைக்குழந்தை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s